Neuropsykologisk Vurdering

Lidt om den neuropsykologiske undersøgelse

Hvad køber rekvirenten 
En neuropsykologisk vurdering er en speciallægeerklæring indenfor neuropsykologi. Analyse og konklusion, baserer sig på kliniske observationer og neuropsykologisk testning. En neuropsykologisk vurdering forudsætter i reglen forudgående neurologisk billeddiagnostik.

Rekvirenten modtager en skriftlig vurdering på typisk 5- 7 sider, hertil diverse bilag.

Det er god etisk skik at tilbyde borgeren en kort gennemgang af udredningens konklusion.

Hvem henviser til en neuropsykologisk undersøgelse

 • Sagsbehander
 • Rehabiliteringsafdeling
 • Døgninstitution
 • Forsikringsselskab

Hvorfor indstille til udredning
Undersøgelsen fører i mange tilfælde til diagnosticering og bidrager dermed til forståelse af borgerens personlighed, sygdom eller skade.

Det bliver klarlagt hvilke kognitive færdigheder der fortsat er intakte og hvilke der er beskadigede. Endvidere i hvilket omfang skaderne består og prognosen for udvikling.

Udredningen kan danne baggrund for udformning af neurorehabilitering, jobafklaring, afklaring af støttebehov, pensionsafklaring, ect.

Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse
En neuropsykologisk undersøgelse foregår hos en psykolog, der er specialist i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger.

Neuropsykologen undersøger forskellige færdigheder som f.eks.;

 • Primær sansebearbejdning og perception
 • Koncentration, opmærksomhed, udholdenhed og evne til multitasking
 • indlæringsevne og hukommelse
 • sproglige og kommunikative færdigheder
 • overblik, planlægning, organisering og problemløsning
 • følelser og personlighedstræk (f.eks. angst, tålmodighed, temperament, initiativ, coping, depression)
 • evnen til at håndtere og kompenserer for følgerne efter hjerneskaden
 • personens muligheder for at udnytte de intakte evner.

Hvordan foregår undersøgelsen
Undersøgelsen starter med en anamnesesamtale af ca. 1 times varighed. Det er en fordel hvis borgeren kan medtage en pårørende der har et godt kendskab til borgerens funktionsniveau før og efter skaden.

Dernæst stilles borgeren en række opgaver. De fleste opgaver har hver især en kortere varighed (1-15 minutter). Ofte er der behov for at udrede en række forskellige kognitive funktioner hvorfor testdelen ofte sammenlagt kommer op på ca 2 timer. Borgeren vil ofte vise træthedstegn undervejs og vil blive tilbudt pauser.

For yderligere information henvises til hjemmesiden for selskabet Danske Neuropsykologer: ”http://www.neuropsykologi.dk/