Pårørende

PÅRØRENDE SAMARBEJDE- teori og metode

Kurset er særlig tiltænkt personale med kontaktpersonsopgaver ifht. pårørende, da der er ilagt praktiske øvelser. Af samme grund optages maks 15 personer.

Der vil være undervisning om:

  • Perspektiver på den pårørende fra den professionelle; hvordan ser vi …
  • Pårørendeinddragelse; hvordan gør vi, hvad er kulturen…
  • Relation og emotion; krisereaktioner, tab og sorg. Mestring. Hvad truer den pårørende?
  • Når den pårørende er; ægtefælle til, forælder til , barn af …
  • Den vanskelige pårørende
  • Den nye livshistorie: Muligheder for terapi, selvhjælpsgruppe, interessegrupper, etc. Hvorfor og hvornår.
  • Netværksmøder hvorfor og hvordan
  • Den svære samtale; øvelser/ rollespil og feedback på kommunikation.