Kursusvirksomhed

Specialtilrettelagte kurser indenfor:

Almen psykologi

Neuropsykologi

Samarbejde

Aktuelle kurser

Hjernen – Hjerneskade

Rehabilitering at senhjerneskadede – teori og metode

Pårørende samarbejde – teori og metode

Kollegial coaching og supervision – teori og metode