Coaching og supervision

Kollegial coaching og supervision – teori og metode

Kurset er et metodekursus med praktiske øvelser, hvorfor der maks optages 15 personer.

Der vil være undervisning om:

 • Sprogpsykologi. Analysemodeller ifht. kommunikation og samarbejde.
 • Stress. Kriser. Forråelse. Samarbejdskonflikter. Konflikt-eskalering.
 • Supervision og coaching forskelle og ligheder.
 • Systemisk tænkning og spørgsmål til det sociale og relationelle.
 • Dynamisk tænkning og spørgsmål til det psykiske og emotionelle.
 • Kognitiv tænkning og spørgsmål til sprog og tænkning.
 • Konfliktløsning og konfliktløsningsmetoder.

Individuel supervision; 

 • Typisk superviseres 1 (evt. dog 2) personer i samme session
 • Her afsættes typisk 60 minutter pr. session.
 • Supervisionens indhold kan være ren faglig, men kan også omhandle mere personlighedsmæssige udfordringer.
  Eksempler på supervisionstemaer kunne være;
 • ”Min borger er udadreagerende; hvordan undgår jeg konflikter uden at omsorgssvigte?”
 • ” Min borger kan ikke lære, eller huske – hvordan kan jeg indføre nye rutine/ øget selvstændighed?”
 • ”Jeg er bange for/ har vrede mod/ bryder mig ikke om/ er forelsket i en bestemt borger og vil gerne kikke på min egen reaktion”.
 • ”Mine forventninger til mit arbejdsindhold er meget forskellig fra jeg rent faktisk gør – kan jeg igen opnå en tilfredshed?”

Forud for supervisionen forventes modtagelse af mail med beskrivelse det påtænkte indhold, således at jeg vil kunne forberede mig.

Supervision af mindre gruppe; 

 • Typisk superviseres 3 til 5 personer, dog op til personer.
 • Her afsætttes 90 min. pr. session
 • Her vil altid være aftalt fokus på sagens faglige indhold.

Eksempler på supervisionstemaer kunne være;

 • ” Min borger har en depression og nedsat initiativ – hvad gør jeg ?”
 • ” Min borger har denne neuropsykologiske diagnose, hvad  skal jeg være opmærksom på?”
 • Min borger har afasi, men vi føler han vil sige noget, hvad gør vi?”

Jeg vil udfra min forberedelse, herunder tilsendt mail fra jer om påtænkt tema og/eller kort samtale vælge supervisionsform (hvem interviewes om sagen, fokus/ grund, education, en – flere sessioner om samme tema, etc).

Supervision af større gruppe; 
Typisk superviseres 8 til 12 personer, dog op til 25 personer.
Her afsættes op til 180 min. pr. session.

 • Her lægger fokus typisk på samarbejde/ kommunikation/ beslutningsprocedure.

Eksempler på supervisionstemaer kunne være:

 • ”Vi ser forskelligt på borgeren, hvordan kan vi samarbejde?”
 • ”Vi vil gerne blive mere skarpe på vores værdier.”
 • ”Vi har svært ved at prioritere indsatsområder.”
 • ”Vi vil gerne have redskaber til at imødegå splitting i personalegruppen.”
 • ”Vi har eskalerende konflikter i afdelingen, bruger meget energi derpå, men kan ikke nå hinanden.”

Jeg vil udfra min forberedelse, herunder tilsendt mail om påtænkt tema og forudgående samtale/ evt. møde, træffe valg af supervisionsform (hvem interviewes om sagen, fokus/ grund, indslag med education, tidsforbrug pr. session, antal sessioner, etc).